cầm đồ, cho vay, trả góp, bát họ, gian hàng, bán hàng, chọn ngày, tử vi, xem tướng, hướng nhà, phong thủy, tứ phủ, tam phủ, đạo mẫu, sách cúng, gia phả
Demo Pawn manage - PMQL Câm đồ
Người dùng: Demo0660 (Demo Account), Thuộc nhóm: Demo
Khách vay cầm đồ
Khách vay tín chấp
Khách trả tiền lãi
Khách thanh toán hoặc trả bớt gốc
Hợp đồng đến kỳ thanh toán
Thu chi hợp đồng tín dụng
Thông tin chi tiết hợp đồng
Hàng có thể thanh lý
Thu mua hàng thanh lý
Quản lý nhập/xuất quỹ tiền mặt
Thu chi tiền mặt ngoài hợp đồng
Chọn báo cáo
1 hợp đồng mua bán còn công nợ
Hợp đồng cho vay: 6 hợp đồng phải thanh toán
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIỆM CẦM ĐỒ
Thùng rác
Ngày làm việc: 18/04/2024Định dạng ngày giờ
Liên kết với ADS:
ADS
Giới thiệu về chúng tôi
Hướng dẫn thanh toán
Chính sách sản phẩm - dịch vụ
SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý tiệm cầm đồ
Cầm đồ cho vay trả góp - GoldAnt
Chuyển tệp tin exe thành msi
CỘNG ĐỒNG
Khoa học tâm linh Việt Nam
HỖ TRỢ
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Facebook
Gửi phản ảnh tới chúng tôi
Trợ giúp cho ứng dụng
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SỐ HÓA QUẢN LÝ ADS
Địa chỉ: Khu 3, Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Hotline: 0946932083*adstruly.com@gmail.com